Żywice poliestrowe polimal

Żywice poliestrowe POLIMAL

Nienasycone żywice poliestrowe – tworzywa chemoutwardzalne, przed utwardzeniem w postaci ciekłej, utwardzające się w temperaturze otoczenia po dodaniu przyśpieszacza (naftenian kobaltu) i inicjatora (nadtlenek metyloetyloketonu, nadtlenek benzoilu, nadtlenek heksanonu)

Zastosowanie: