Żywice epoksydowe

ŻYWICE EPOKSYDOWE – EPIDIAN

Żywice podstawowe

więcej Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.; Zakład Epoksydów produkują podstawowe żywice epoksydowe oraz kompozycje na ich bazie.

Podstawowe żywice epoksydowe to:

Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012 Epidian® 1, Epidian® 2, Epidian® 4,Epidian® 5, Epidian® 6.

Otrzymuje się je głównie przez kondensację dwuhydroksydwufenylopropanu z epichlorochydryną w środowisku alkalicznym lub w tzw. metodzie pośredniej zwanej również metodą stopową. Są niemodyfikowanymi żywicami stuprocentowymi (bez dodatków, tj. rozpuszczalników, rozcieńczalników, wypełniaczy itp.). W zależności od stosunków molowych substratów oraz parametrów kondensacji powstają poszczególne typy żywic różniące się między sobą wielkością cząsteczki oraz ilością reaktywnych grup epoksydowych i hydroksylowych. Wielkością charakterystyczną dla żywic epoksydowych jest tzw. liczba epoksydowa, która określa zawartość grup epoksydowych w 100g żywicy i ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia właściwej ilości utwardzacza. Małocząsteczkowe żywice epoksydowe typu Epidian® 2, Epidian® 4, Epidian® 5, Epidian® 6 są lepkimi cieczami,

Żywice wysokocząsteczkowe typu Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012, Epidian® 1 są ciałami stałymi.

Utwardzone żywice epoksydowe odznaczają się następującymi cennymi właściwościami:

 • minimalnym skurczem podczas utwardzania,
 • możliwością utwardzania w temperaturze pokojowej,
 • doskonałą przyczepnością do większości materiałów takich jak: metale, szkło, ceramika, drewno itp,
 • dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na działanie wielu czynników chemicznych,
 • doskonałymi właściwościami dielektrycznymi.

Podstawowe żywice epoksydowe dzięki tak korzystnemu zespołowi właściwości znalazły wiele zastosowań w formie niemodyfikowanej, jak również dzięki możliwościom modyfikacji stanowią bazę do przerobu na różne kompozycje, jak: kleje, kity i szpachlówki, lakiery, kompozycje do zalewania i impregnacji, wylewki posadzkowe.

Zastosowanie podstawowych żywic epoksydowych

więcej

Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012

Stosowane głównie do produkcji:

 • farb proszkowych nakładanych elektrostatycznie, stanowiących doskonałe pokrycie ochronne na różnego rodzaju elementy,
 • do wytwarzania chemoodpornych materiałów powłokowych

więcej

Epidian® 1

Stosowany do wytwarzania:

 • lakierów chemoodpornych do powlekania zbiorników i rurociągów,
 • lakierów elektroizolacyjnych dla tele- i radiotechniki,
 • klejów do metali utwardzanych na gorąco.
Epidian® 2

Stosowane w:

 • kompozycjach utwardzanych na gorąco, do celów elektrotechnicznych i konstrukcyjnych np.: do nasycania uzwojeń transformatorów, przekładni napięciowych maszyn elektrycznych, różnego rodzaju cewek,
 • produkcji izolatorów.
Epidian® 4

Stosowany do produkcji:

 • kitów,
 • spoiw,
 • kompozycji chemoodpornych stosowanych jako wykładziny posadzkowe i zbiorników,
 • mas wiążących chemoodporne kształtki ceramiczne i węglowe np.: przy wykładzinach ścian pomieszczeń narażonych na działanie mediów chemicznie agresywnych.
Epidian® 5, Epidian® 6

Stosowane do wytwarzania:

 • różnego rodzaju chemoodpornych lakierów i emalii bezrozpuszczalnikowych,
 • spoiw i syciw,
 • klejów utwardzanych na zimno przeznaczonych do: łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwadzalnych,
 • zalewania i impregnacji,
 • kompozycji epoksydowych mających zastosowanie przy wytwarzaniu laminatów epoksydowo — szklanych do celów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych, do wytwarzania mas posadzkowych.

więcej

Żywice modyfikowane

Kleje, syciwa, zalewy, spoiwa

więcej

Posadzki, powłoki chemoodporne

PRODUKTY POSIADAJĄ ATEST PZH ORAZ DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Żywice epoksydowe są tworzywem, na bazie którego wykonuje się najmocniej eksploatowane części każdego budynku, czyli posadzki. Wykorzystano szczególnie własności tych żywic, a mianowicie:

 • dobrą przyczepność do podłoża,
 • dobrą wytrzymałość mechaniczną,
 • odporność na działanie wilgoci,
 • mały skurcz przy utwardzaniu.

więcej

Systemy posadzkowe:

System 601 – wylewka z wypełniaczami; System 561 – wylewka samopoziomująca System; 664 – wylewka cienkopowłokowa; System 562 – wylewka antyelektrostatyczna

Kity i szpachle

Epidian® 430

Do układania wykładzin chemoodpornych z płytek lub kształtek kwasoodpornych w obiektach przemysłowych, do kotwienia elementów w betonie.

więcej

Lakiery epoksydowe

PRODUKTY POSIADAJĄ ATEST PZH

więcej