Wylewki

Wylewki posadzkowe Epidian

Żywice epoksydowe – wylewki

Żywice epoksydowe są tworzywem, na bazie którego
wykonuje się najmocniej eksploatowane części każdego budynku, czyli
posadzki. Wykorzystano szczególnie własności tych żywic, a mianowicie:

 • dobrą przyczepność do podłoża,
 • dobrą wytrzymałość mechaniczną,
 • odporność na działanie wilgoci,
 • mały skurcz przy utwardzaniu.
Zastosowanie

więcej

Zalecane jest wykonywanie posadzek na podłożu betonowym w
obiektach budownictwa przemysłowego w tym również w branży żywnościowej
oraz użyteczności publicznej, a także w pomieszczeniach mieszkalnych na
przykład:

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • garaże, zajezdnie autobusowe,
 • pomieszczenia techniczne w biurach i szkołach,
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze,
 • łaźnie, pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia sterylne w zakładach farmaceutycznyc

System 601 – wylewka z wypełniaczami

Posadzka System 601 przeznaczona jest do stosowania
wewnątrz obiektów budownictwa użyteczności publicznej i budownictwa
przemysłowego, w tym również branży żywnościowej (hale fabryczne,
magazyny, hurtownie, chłodnie, pomieszczenia techniczne i socjalne).
Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na ciężkie obciążenia
wywołane ruchem pojazdów ogumionych.

Żywice epoksydowe - wylewki

System 561 – wylewka samopoziomująca.

System 561 - wylewka samopoziomująca

Posadzka system 561 przeznaczona jest do stosowania w
obiektach budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej, a
także w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jest to
dwuskładnikowa wylewana, barwna kompozycja posadzkowa o dużej
odporności mechanicznej i chemicznej

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych
 • garaże, zajezdnie autobusowe
 • pomieszczenia techniczne w biurach i szkołach
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze
 • łaźnie, pomieszczenia socjalne
 • pomieszczenia sterylne w zakładach farmaceutycznych.

System 664 – wylewka cienkopowłokowa

Posadzka system 664 przeznaczona jest do wykonywania
cienkich (0,15-0,5 mm) posadzek na podłożu betonowym w celu
zabezpieczenia betonu przed pyleniem oraz do uzyskania barwnych, trudno
ścieralnych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek
odpornych na działanie m.in. wody, ługów, benzyny, oleju napędowego.
Posadzki w systemie 664 mogą być narażone na lekkie obciążenia ze strony
pojazdów na ogumionych kołach.

System 664 – wylewka cienkopowłokowa

System 562 – posadzka antyelektrostatyczna

Przeznaczona jest do stosowania w obiektach, w których
istnieje zagrożenie wybuchowe i pożarowe, np.: hale produkcyjne,
malarnie, magazyny materiałów łatwo palnych itp. Zalecany jest także do
pomieszczeń w których wymagana jest posadzka nie gromadząca ładunków
elektrycznych.

Wygląd posadzki: Prawidłowo wykonana posadzka wg instrukcji powinna mieć równą, lekko matową powierzchnię o czarnej barwie.

Żywice epoksydowe - wylewki