Nowolaki

Żywice fenolowo formaldehydowe

Zastosowanie:
  • do produkcji materiałów ciernych i ściernych
  • do produkcji okładzin hamulcowych i sprzęgłowych
  • do produkcji materiałów ogniotrwałych
  • do laminatów
  • do piasków otaczanych

Nazwy handlowe: NOWOLAK, MODOFEN, ECOSOL, REZOCOR,

Nowolak ® MR

CHARAKTERYSTYKA Nowolak® MR jest stałą żywicą fenolowo-formaldehydową typu nowolakowego w postaci proszku z dodatkiem urotropiny jako utwardzacza.
ZASTOSOWANIE Nowolak® MR stosowany jest do produkcji materiałów ogniotrwałych. Znajduje zastosowanie przy produkcji artykułów ściernych i ciernych.
PARAMETRY TECHNICZNE Nowolak® MR ma postać proszku o barwie białej do jasnożółtej.

Temperatura topnienia, °C min.
78
Droga płynięcia, mm (tab. 1 g)
40-70
Czas żelowania w 150°C, s, max
130
Pozostałość na sicie o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,056 mm, %, max
5,0
OPAKOWANIE Nowolak® MR pakowany jest do worków papierowych wielowarstwowych z wkładką w kształcie worka z folii polietylenowej po 10, 20 i 30 kg.
PRZECHOWYWANIE Nowolak MR należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych suchych i przewiewnych. Przy zachowaniu powyższych warunków przechowywania okres ważności wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
TRANSPORT Nowolak® MR nie stwarza zagrożenia w transporcie i nie podlega przepisom RID/ADR. Należy przewozić go dowolnymi krytymi środkami transportu w oryginalnych opakowaniach. W czasie transportu należy zachować warunki przechowywania.

więcej