Laminaty

Materiały do laminowania: maty, tkaniny, rowing

MATY EMULSYJNE (szklane) – KROSGLASS

Mata emulsyjna jest wyprodukowana z pociętych włókien szklanych wytwarzanych ze szkła.. Jest to mata miękka, dobrze układająca się w formie, przesycająca się w nienasyconej żywicy poliestrowej. Wyrób posiada dobra jakość i zadowalająca zdolność usuwania powietrza w procesie laminowania. Laminaty wytwarzane z udziałem tej maty charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi i bardzo dobra odpornością na warunki atmosferyczne w długim czasie.

więcej

Zastosowanie:

Mata emulsyjna się do ręcznego formowania laminatów. Jest stosowana do wytwarzania wyrobów z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Stosuje się ja do produkcji wyrobów o dość skomplikowanych kształtach. Zalecamy stosunek żywicy do włókna szklanego 2-2,5:1. Wyroby z udziałem tej maty znajdują zastosowanie w:

  • przemyśle okrętowym (np. lodzie, kajaki, kutry, jachty, wyposażenie wnętrz statków itp.),
  • transporcie i motoryzacji (np. elementy samochodów, przyczepy campingowe, kontenery, cysterny, pojemniki, dyfuzory, obudowy, płyty informacyjne itp.),
  • budownictwie (ścianki działowe, elementy stolarki budowlanej, konstrukcje przystanków autobusowych itp.)

Certyfikaty: Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register of S hipping, Polski Rejestr Statków

więcej

TKANINY ROWINGOWE (szklane)

Produkowane przez KROSGLASS S.A. tkaniny szklane rowingowe wytwarzane są na krosnach tkackich z rowingów ER 3003 i ER 3003 B. Rowingi te produkuje się z włókien szklanych z bezalkalicznego boroglinokrzemowego szkła typu E (zawartość tlenków metali alkalicznych wynosi poniżej 1%). Tkaniny wytwarza się z rowingu bezpośredniego o średnicy włókien elementarnych 11 ÷ 22 µm (w zależności od masy liniowej zastosowanego rowingu). Używane w produkcji tkanin rowingi pokryte są czynną chemicznie preparacją winylosilanową lub metakrylosilanową, co umożliwia bezpośrednie stosowanie tkanin w produkcji laminatów (bez dodatkowych operacji nanoszenia potrzebnych wykończeń powierzchniowych) przy zapewnieniu dobrej adhezji polimer-szkło.

Zastosowanie:

Produkowane przez KROSGLASS S.A. tkaniny rowingowe przeznaczone są głównie do stosowania w produkcji laminatów jako zbrojenie żywic poliestrowych. Umożliwiają one wyższą zawartość szkła w laminacie i osiągnięcie wyraźnie wyższych wytrzymałości laminatów, szczególnie wzdłuż pasm rowingu. Używane mogą być również do celów dekoracyjnych, filtracyjnych oraz do wyrobu specjalnej odzieży ochronnej. Tkaniny z udziałem rowingu teksturowanego produkowane są przede wszystkim z przeznaczeniem do wzmacniania mas bitumicznych w pokryciach dachowych. Zastosowane do laminatów pozwalają na eliminowanie mat ze wzmocnień kombinowanych i uzyskiwanie (przy małej ilości warstw) grubych laminatów o dużej odporności na delaminację, a ponadto o dużej udarności.

Atesty: Polski Rejestr Statków Lloyd’s Register of S hipping Germanischer Lloyd Det Norske Veritas

więcej

Rowingi

Rowing cięty produkowany jest ze szkła typu E, przez pocięcie równoległych pasm włókna ciągłego na odcinki 4,5 mm. Pocięte pasemka posiadają bardzo dobrą integralność, wysoki ciężar nasypowy oraz krótki czas przesypu, co zapewnia doskonałe warunki w procesie przetwórstwa. Włókna te są odporne na na zmianę koloru w podwyższonych temperaturach. Pasma cięte posiadają preparację aminosilanową i przeznaczone są do wzmacniania tworzyw termoplastycznych, głównie poliamidów, a także tworzyw fenolowych metodami wtrysku i wytłaczania.

więcej