Farby

Farby silikonowe (elewacyjne)

Sarsil ® EKO biała

sarsil

Dyspersyjna farba silikonowo-akrylowa

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® EKO
jest elewacyjną farbą o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne i
wodę. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży budowlanych, tworząc
dobrze kryjące, gładkie, matowe powłoki ochronne.

PRZEZNACZENIE
Farba
przeznaczona do stosowania zarówno w nowym budownictwie jak i przy
pracach renowacyjnych do nakładania na beton, żelbeton, tynki
cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe. Doskonała do ochrony i
pokrywania wszelkich elewacji na budynkach mieszkalnych, biurowych,
przemysłowych oraz zabytkowych i sakralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

  • znakomita odporność na zwilżanie wodą
  • dobra przepuszczalność dla pary wodnej
  • doskonała odporność na warunki atmosferyczne, kredowanie i promieniowanie ultrafioletowe
  • bardzo dobra odporność na ścieranie
  • zredukowana skłonność do zabrudzeń
  • doskonałe krycie
  • odporność na mikroorganizmy (grzyby, pleśnie)

więcej

DANE TECHNICZNE

Gęstość/g/cm3/: ok. 1,4
Zawartość subst. stałych: ok.60±3%
Rozcieńczanie: wodą
Konsystencja: tiksotropowa
Stopień połysku: mat
Barwa: biała i szeroka gama kolorów pastelowych wg wzornika. Istnieje możliwość doboru koloru na życzenie klienta.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta i
odtłuszczona, a także pozbawiona starych, luźnych powłok i innych
elementów pogarszających przyczepność. W przypadku uszkodzeń lub ubytków
podłoże należy naprawić zaprawą typu PCC, a drobne nierówności wyrównać
szpachlówką. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28
dniach dojrzewania (karbonizacji). Dotyczy to również miejsc
naprawianych.

Nakładanie
Farbę można nanosić
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Malowanie należy przeprowadzić
dwukrotnie. Pierwszą warstwę gruntującą można wykonać z farby
rozcieńczonej przez dodanie max. 10 % wody. Warstwę drugą, nie
rozcieńczoną, nakładać po upływie co najmniej 24 godzin. Farba SARSIL®
EKO nie może być stosowana przy silnym nasłonecznieniu, przy silnym
wietrze, podczas deszczu i na rozgrzane podłoża. Przed zastosowaniem
zarówno farba nie rozcieńczona jak i rozcieńczona wodą wymaga dokładnego
wymieszania. Narzędzia po użyciu natychmiast wymyć wodą.
Podczas
robót i przez 12 godzin po ich zakończeniu pomalowaną elewację należy
chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem. W celu uzyskania
wgłębnego efektu hydrofobowego zaleca się wcześniejsze zastosowanie
podkładu o nazwie SARSIL® H-14/R.

Wydajność:
2,5 do 3 m2/1 kg przy dwukrotnym malowaniu

Okres gwarancji:
6 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
300, 15, 5, 1 kg

Magazynowanie:
przechowywać w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

Aprobaty i Atesty:

  • Atest PZH: HK/B/0247/01/98
  • Aprobata Tech. ITB: AT-15-3616/2005
  • Aprobata Inst. Bad. Dróg i Mostów AT/2000-04-0941

NAGRODY:

Złoty Medal naa MTB „Targbud ’95” w Katowicach
Złoty Medal MTP „Budma 2000”
Złoty Kask na Targach Pomorskich Bydgoszcz 2000
Nagroda JM rektora Politechniki Białostockiej – Forum Budownictwa Białystok 2000

WYRÓŻNIENIA:

Międzynarodowe Targi Budownictwa „InterRES 96” w Rzeszowie
Targi Konserwacji Zabytków i Renowacji Miast „Conservatio 96” w Toruniu
Targi Pomorskie Bydgoszcz 2000
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposarzenia Kościołów
Sakroexpo 2001 w Kielcach
Międzynarodowa Wystawa Sakralna Gdańsk 2004
Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2005 w Krakowie

UWAGI PRODUCENTA
Dane
zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i
badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej
odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą
kontrolą.

więcej

Impregnaty

SARSIL ® H-14/R

Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych.

SARSIL ® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w
rozpuszczalniku. Kolor: bezbarwna ciecz. Rozcieńczanie: nie rozcieńcza
się.

Przeznaczenie:

SARSIL ® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do
hydrofobizacji zewnętrznych powierzchni; murów, tynków
cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak:
beton, dachówka ceramiczna, cegła: klinkierowa, silikatowa i wypalana,
kostka brukowa, gips, okładziny z piaskowca oraz z nie polerowanego
granitu i marmuru. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych,
budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały
do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. SARSIL® H-14/R można
stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych,
żelbetowych! sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej.

Opakowania: 200, 50, 5, 1L

więcej

SARSIL ® W + utwardzacz W

Silikonowy środek do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża

SARSIL ® W jest dwuskładnikowym roztworem związków
silikonowych w rozpuszczalniku. Kolor: słomkowa ciecz. Rozcieńczanie:
nie rozcieńcza się

Przeznaczenie:

SARSIL ® W przeznaczony jest do wzmacniania i
równoczesnej hydrofobizacji tynków cementowo-wapiennych i każdego
rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie,
głównie; piaskowca, kamienia wapiennego, cegły silikatowej i
klinkierowej, dachówki, kostki brukowej.Doskonały do konserwacji
starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowych i pomników. Środek
można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji
betonowych, żelbetonowych i sprężonych wymagających ochrony
antykorozyjnej. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca
strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na
radykalne obniżenie wodochłonności i wzrost odporności mechanicznej.
Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i
odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.

Opakowania: 200, 50, 5, 1 L

więcej

SARSIL ® Czyścik BRUK


więcej