Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Farby

Farby silikonowe (elewacyjne)

Sarsil ® EKO biała

sarsil

Dyspersyjna farba silikonowo-akrylowa

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® EKO
jest elewacyjną farbą o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne i
wodę. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży budowlanych, tworząc
dobrze kryjące, gładkie, matowe powłoki ochronne.

PRZEZNACZENIE
Farba
przeznaczona do stosowania zarówno w nowym budownictwie jak i przy
pracach renowacyjnych do nakładania na beton, żelbeton, tynki
cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe. Doskonała do ochrony i
pokrywania wszelkich elewacji na budynkach mieszkalnych, biurowych,
przemysłowych oraz zabytkowych i sakralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • znakomita odporność na zwilżanie wodą
 • dobra przepuszczalność dla pary wodnej
 • doskonała odporność na warunki atmosferyczne, kredowanie i promieniowanie ultrafioletowe
 • bardzo dobra odporność na ścieranie
 • zredukowana skłonność do zabrudzeń
 • doskonałe krycie
 • odporność na mikroorganizmy (grzyby, pleśnie)

więcej

DANE TECHNICZNE

Gęstość/g/cm3/: ok. 1,4
Zawartość subst. stałych: ok.60±3%
Rozcieńczanie: wodą
Konsystencja: tiksotropowa
Stopień połysku: mat
Barwa: biała i szeroka gama kolorów pastelowych wg wzornika. Istnieje możliwość doboru koloru na życzenie klienta.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta i
odtłuszczona, a także pozbawiona starych, luźnych powłok i innych
elementów pogarszających przyczepność. W przypadku uszkodzeń lub ubytków
podłoże należy naprawić zaprawą typu PCC, a drobne nierówności wyrównać
szpachlówką. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28
dniach dojrzewania (karbonizacji). Dotyczy to również miejsc
naprawianych.

Nakładanie
Farbę można nanosić
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Malowanie należy przeprowadzić
dwukrotnie. Pierwszą warstwę gruntującą można wykonać z farby
rozcieńczonej przez dodanie max. 10 % wody. Warstwę drugą, nie
rozcieńczoną, nakładać po upływie co najmniej 24 godzin. Farba SARSIL®
EKO nie może być stosowana przy silnym nasłonecznieniu, przy silnym
wietrze, podczas deszczu i na rozgrzane podłoża. Przed zastosowaniem
zarówno farba nie rozcieńczona jak i rozcieńczona wodą wymaga dokładnego
wymieszania. Narzędzia po użyciu natychmiast wymyć wodą.
Podczas
robót i przez 12 godzin po ich zakończeniu pomalowaną elewację należy
chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem. W celu uzyskania
wgłębnego efektu hydrofobowego zaleca się wcześniejsze zastosowanie
podkładu o nazwie SARSIL® H-14/R.

Wydajność:
2,5 do 3 m2/1 kg przy dwukrotnym malowaniu

Okres gwarancji:
6 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
300, 15, 5, 1 kg

Magazynowanie:
przechowywać w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

Aprobaty i Atesty:

 • Atest PZH: HK/B/0247/01/98
 • Aprobata Tech. ITB: AT-15-3616/2005
 • Aprobata Inst. Bad. Dróg i Mostów AT/2000-04-0941

NAGRODY:

Złoty Medal naa MTB „Targbud ’95” w Katowicach
Złoty Medal MTP „Budma 2000”
Złoty Kask na Targach Pomorskich Bydgoszcz 2000
Nagroda JM rektora Politechniki Białostockiej – Forum Budownictwa Białystok 2000

WYRÓŻNIENIA:

Międzynarodowe Targi Budownictwa „InterRES 96” w Rzeszowie
Targi Konserwacji Zabytków i Renowacji Miast „Conservatio 96” w Toruniu
Targi Pomorskie Bydgoszcz 2000
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposarzenia Kościołów
Sakroexpo 2001 w Kielcach
Międzynarodowa Wystawa Sakralna Gdańsk 2004
Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2005 w Krakowie

UWAGI PRODUCENTA
Dane
zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i
badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej
odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą
kontrolą.

więcej

Impregnaty

SARSIL ® H-14/R

Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych.

SARSIL ® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w
rozpuszczalniku. Kolor: bezbarwna ciecz. Rozcieńczanie: nie rozcieńcza
się.

Przeznaczenie:

SARSIL ® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do
hydrofobizacji zewnętrznych powierzchni; murów, tynków
cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak:
beton, dachówka ceramiczna, cegła: klinkierowa, silikatowa i wypalana,
kostka brukowa, gips, okładziny z piaskowca oraz z nie polerowanego
granitu i marmuru. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych,
budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały
do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. SARSIL® H-14/R można
stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych,
żelbetowych! sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej.

Opakowania: 200, 50, 5, 1L

więcej

SARSIL ® W + utwardzacz W

Silikonowy środek do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża

SARSIL ® W jest dwuskładnikowym roztworem związków
silikonowych w rozpuszczalniku. Kolor: słomkowa ciecz. Rozcieńczanie:
nie rozcieńcza się

Przeznaczenie:

SARSIL ® W przeznaczony jest do wzmacniania i
równoczesnej hydrofobizacji tynków cementowo-wapiennych i każdego
rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie,
głównie; piaskowca, kamienia wapiennego, cegły silikatowej i
klinkierowej, dachówki, kostki brukowej.Doskonały do konserwacji
starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowych i pomników. Środek
można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji
betonowych, żelbetonowych i sprężonych wymagających ochrony
antykorozyjnej. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca
strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na
radykalne obniżenie wodochłonności i wzrost odporności mechanicznej.
Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i
odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.

Opakowania: 200, 50, 5, 1 L

więcej

SARSIL ® Czyścik BRUK


więcej

Nowolaki

Żywice fenolowo formaldehydowe

Zastosowanie:
 • do produkcji materiałów ciernych i ściernych
 • do produkcji okładzin hamulcowych i sprzęgłowych
 • do produkcji materiałów ogniotrwałych
 • do laminatów
 • do piasków otaczanych

Nazwy handlowe: NOWOLAK, MODOFEN, ECOSOL, REZOCOR,

Nowolak ® MR

CHARAKTERYSTYKA Nowolak® MR jest stałą żywicą fenolowo-formaldehydową typu nowolakowego w postaci proszku z dodatkiem urotropiny jako utwardzacza.
ZASTOSOWANIE Nowolak® MR stosowany jest do produkcji materiałów ogniotrwałych. Znajduje zastosowanie przy produkcji artykułów ściernych i ciernych.
PARAMETRY TECHNICZNE Nowolak® MR ma postać proszku o barwie białej do jasnożółtej.

Temperatura topnienia, °C min.
78
Droga płynięcia, mm (tab. 1 g)
40-70
Czas żelowania w 150°C, s, max
130
Pozostałość na sicie o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,056 mm, %, max
5,0
OPAKOWANIE Nowolak® MR pakowany jest do worków papierowych wielowarstwowych z wkładką w kształcie worka z folii polietylenowej po 10, 20 i 30 kg.
PRZECHOWYWANIE Nowolak MR należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych suchych i przewiewnych. Przy zachowaniu powyższych warunków przechowywania okres ważności wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.
TRANSPORT Nowolak® MR nie stwarza zagrożenia w transporcie i nie podlega przepisom RID/ADR. Należy przewozić go dowolnymi krytymi środkami transportu w oryginalnych opakowaniach. W czasie transportu należy zachować warunki przechowywania.

więcej

Żywice silikonowe

KAUCZUKI SILIKONOWE i POLIMERY

Kauczuki silikonowe RTV-2 typu POLASTOSIL i GUMOSIL

więcej

Zastosowanie:
 • formy, dekoracja, sztukateria: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki
 • renowacja zabytków: wykonywanie form pomników, skamieniołości archeologicznych itp.
 • ceramika: wzorce i formy do artystycznego, domowego i przemysłowego wytwarzania ceramiki i porcelany,
 • elementy artystyczne: rzeźby, maski, specjalne
  elementy ozdobne, statuetki, płaskorzeźby, – technika: prototypy i
  elementy do sprawdzania wycieku i korozyjności,
 • prototyping: wykonywanie form do zastosowań technicznych i przemysłowych (np. części samochodowe, RTV, AGD),
 • tampodruk: wykonywanie tamponów,
 • obuwnictwo: wykonywanie form do podeszw, produkcjia sztucznej skóry,
 • odlewnictwo metali: biżuteria jubilerska, artykuły dekoracyjne,
 • elektrotechnika: zabezpieczanie układów
  elektrycznych i elektronicznych. Kauczuki silikonowe oferowane przez SiP
  charakteryzują się m.in.: dużym zakresem twardości, wysoką
  wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na czynniki chemiczne,
  wytrzymałością termiczną, dużym wydłużeniem względnym, małym skurczem
  liniowym i znakomitą odwzorowalnością.
 • Budownictwo: formy do sztukaterii, dekoracyjnych wyrobów betonowych

Kauczuki silikonowe RTV-2 typu POLASTOSIL i GUMOSIL
KAUCZUKI SILIKONOWE i POLIMERY
więcej

POLIMER MV

jest kauczukiem metylowinylosilikonowym, przeznaczonym do
przetwarzania na gumy silikonowe. Wytwarzany jest w dwóch podstawowych
odmianach, różniących się zawartością grup winylowych:

 • POLIMER MV 0,07 zawiera około 0,07%, a
 • POLIMER MV 1,0 około 1,0% molowy grup winylowych.

Kauczuki tego typu, dzięki obecności podwójnych wiązań są
bardziej podatne na sieciowanie, a uzyskana z nich guma charakteryzuje
się najlepszą odpornością na ściskanie i dużą elastycznością. Parametry
gumy (twardość, elastyczność) regulować można, na etapie przetwórstwa,
przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach obu polimerów.

więcej

SILIKONOWE IMPREGNATY, FARBY, ŚRODKI WZMACNIAJĄCE, ANTIGRAF

Impregnaty:

więcej

Impregnaty silikonowe SARSIL, AHYDROSIL przeznaczone są
do hydrofobizacji, wzmacniania i osuszania każdego rodzaju nasiąkliwych,
porowatych materiałów stosowanych w budownictwie, a w szczególności:
piaskowca, kamienia wapiennego, cegieł, dachówek, betonu, kostki
brukowej, gipsu, granitu, marmuru itp. Doskonale zabezpieczają stare
zniszczone elewacje na obiektach zabytkowych. Z powodzeniem stosowane do
ochrony antykorozyjnej mostowych konstrukcji betonowych, żelbetonowych,
sprężonych.

Antigraf

jest dwuskładnikowym środkiem przeznaczonym do
zabezpieczania elewacji wykonanych z materiałów budowlanych takich jak:
granit, marmur naturalny i sztuczny, cegła palona, cegła i płytki
klinkierowe – przed niepożądanymi napisami „graffiti”.

Stanowi wodną emulsję zawierającą silikony modyfikowane
fluoropolimerami, którą należy stosować łącznie ze środkiem Antigraf CL,
który jest wodnym roztworem środków sieciujących. Preparat Antigraf
oraz katalizator Antigraf CL są środkami w pełni ekologicznymi, nie
zawierającymi żadnych substancji szkodliwych dla człowieka i środowiska.

FARBY SILIKONOWE

farby silikonowe
sarsil eko

Farba SARSIL EKO, SARSIL BS przeznaczona jest do
stosowania zewnętrznego oraz wewnątrz pomieszczeń zarówno w nowym
budownictwie jak i przy pracach renowacyjnych do nakładania na beton,
żelbeton, tynki cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe, stare i nowe
tynki akrylowe i gipsowe. Polecana jest również do wierzchnich wymalowań
i renowacji w systemach dociepleń. Doskonała do ochrony i malowania
wszelkich elewacji na budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych,
zabytkowych i sakralnych. Z powodzeniem stosowana w budownictwie
drogowym do ochrony antykorozyjnej konstrukcji betonowych, żelbetonowych
i sprężonych m.in. mostów, wiaduktów, krawężników.

więcej

SILIKONOWE OLEJE, EMULSJE, LAKIERY, PASTY

Oleje metylosilikonowe POLSIL – OM mogą być stosowane
jako środki zwiększające poślizg powierzchni gumowych i tworzyw
sztucznych, jako środki oddzielające w przetwórstwie gumy i tworzyw
sztucznych, do hydrofobizacji szkła i ceramiki, jako oleje hydrauliczne.
Są też stosowane do produkcji kosmetyków, w przemyśle farmaceutycznym i
in.

Wodne emulsje oleju metylosilikonowego POLSIL – OM. Są to
mlecznobiałe ciecze łatwo mieszające się z wodą, śliskie w dotyku, o
specyficznym zapachu. Dobrze zwilżają powierzchnie

Zastosowanie:

W przemyśle emulsje silikonowe używane są głównie jako:

 • POLSIL E-1 i POLSIL E-2 – środki antyprzyczepne do form w odlewnictwie oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy,
 • POLSIL E-3 – dodatek do kosmetyków samochodowych i wyrobów chemii gospodarczej,
 • POLSIL E-5 i POLSIL E-5S – środki antyprzyczepne w przetwórstwie gumy.

W gospodarstwie domowym zastosowanie znajdują emulsje
POLSIL E-1, POLSIL E-2 i POLSIL E-3 jako środki do czyszczenia,
nabłyszczania i konserwacji:

 • materiałów skóropodobnych (fotele, tapicerka samochodowa, obuwie, odzież),
 • wyrobów i wykładzin z tworzyw sztucznych,
 • wyrobów gumowych (boczne powierzchnie opon, uszczelki w lodówkach, zamrażarkach, pralkach, samochodach),
 • płytek łazienkowych ceramicznych i z tworzyw sztucznych,
 • powierzchni lakierowanych.

więcej

Pasty Silikonowe

Pasty silikonowe otrzymuje się przez zagęszczanie olejów
metylosilikonowych napełniaczami. Mają konsystencję od półpłynnej do
stałej, są białe lub lekko opalizujące, nie zawierają zbryleń i
zanieczyszczeń mechanicznych.

Produkowane rodzaje past silikonowych:

SILPASTA ® A , SILPASTA ® E, SILPASTA ® R , SILPASTA ® EM, SILPASTA ® P ,

Odporność cieplna past jest wysoka, podobnie jak
odporność olejów, z których są otrzymywane. Wytrzymują one długotrwałe
ogrzewanie w temperaturze 200 °C , ulegając nieznacznemu tylko
zagęszczeniu i wypacaniu oleju.

Odporność chemiczna past jest również wysoka. Są one
odporne na działanie tlenu, rozcieńczonego nadtlenku wodoru,
rozcieńczonych roztworów kwasów i zasad, amoniaku. Nie rozpuszczają się w
olejach mineralnych, alkoholach, glikolu i glicerynie. Pasty nie
powodują pęcznienia tworzyw sztucznych i gumy. Stężony kwas siarkowy,
fluorowodorowy i alkalia roz-puszczaja pasty, a węglowodory aromatyczne,
estry i chlorowco-pochodne organiczne wypłukująz nich oleje.

Hydrofobowość past jest zbliżona do hydrofobowości olejów
silikonowych i zwiększa się po wygrzaniu powierzchni posmarowanych
pastą. Dobrze rozsmarowują się po powierzchni metali zwiększając ich
odporność na korozję oraz zmniejszając przyczepność.

Sposób użycia: posmarować powierzchnię niewielką ilością pasty.

więcej

LAKIERY I SPOIWA SILIKONOWE

Dla producentów farb, emalii żaroodpornych i rozpuszczalnikowych farb fasadowych oferujemy:

spoiwa silikonowe:

 • SARSIL® H-50

żaroodporne lakiery silikonowe::

 • SILAK® 031
 • SILAK® 032
 • SILAK® M-101

więcej

USZCZELNIACZE, SZCZELIWA SILIKONOWE:

>USZCZELNIACZE, SZCZELIWA SILIKONOWE

USZCZELNIACZE silikonowe (zwane popularnie silikonami)
utwardzane w temperaturze pokojowej pod wpływem wilgoci zawartej w
powietrzu o wszechstronnym zastosowaniu:

 • w gospodarstwie domowym,
 • warsztatach,
 • pracach budowlanych,
 • w przemyśle samochodowym, elektrycznym, elektronicznym, lotniczym, okrętowym itp.

Posiadamy dwa systemy szczeliw:

 • acetoksy: SILKIT® 1, SILKIT® 1U, SILKIT® 1S
 • neutralne: SIKIT® 2

więcej

Laminaty

Materiały do laminowania: maty, tkaniny, rowing

MATY EMULSYJNE (szklane) – KROSGLASS

Mata emulsyjna jest wyprodukowana z pociętych włókien szklanych wytwarzanych ze szkła.. Jest to mata miękka, dobrze układająca się w formie, przesycająca się w nienasyconej żywicy poliestrowej. Wyrób posiada dobra jakość i zadowalająca zdolność usuwania powietrza w procesie laminowania. Laminaty wytwarzane z udziałem tej maty charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi i bardzo dobra odpornością na warunki atmosferyczne w długim czasie.

więcej

Zastosowanie:

Mata emulsyjna się do ręcznego formowania laminatów. Jest stosowana do wytwarzania wyrobów z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Stosuje się ja do produkcji wyrobów o dość skomplikowanych kształtach. Zalecamy stosunek żywicy do włókna szklanego 2-2,5:1. Wyroby z udziałem tej maty znajdują zastosowanie w:

 • przemyśle okrętowym (np. lodzie, kajaki, kutry, jachty, wyposażenie wnętrz statków itp.),
 • transporcie i motoryzacji (np. elementy samochodów, przyczepy campingowe, kontenery, cysterny, pojemniki, dyfuzory, obudowy, płyty informacyjne itp.),
 • budownictwie (ścianki działowe, elementy stolarki budowlanej, konstrukcje przystanków autobusowych itp.)

Certyfikaty: Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register of S hipping, Polski Rejestr Statków

więcej

TKANINY ROWINGOWE (szklane)

Produkowane przez KROSGLASS S.A. tkaniny szklane rowingowe wytwarzane są na krosnach tkackich z rowingów ER 3003 i ER 3003 B. Rowingi te produkuje się z włókien szklanych z bezalkalicznego boroglinokrzemowego szkła typu E (zawartość tlenków metali alkalicznych wynosi poniżej 1%). Tkaniny wytwarza się z rowingu bezpośredniego o średnicy włókien elementarnych 11 ÷ 22 µm (w zależności od masy liniowej zastosowanego rowingu). Używane w produkcji tkanin rowingi pokryte są czynną chemicznie preparacją winylosilanową lub metakrylosilanową, co umożliwia bezpośrednie stosowanie tkanin w produkcji laminatów (bez dodatkowych operacji nanoszenia potrzebnych wykończeń powierzchniowych) przy zapewnieniu dobrej adhezji polimer-szkło.

Zastosowanie:

Produkowane przez KROSGLASS S.A. tkaniny rowingowe przeznaczone są głównie do stosowania w produkcji laminatów jako zbrojenie żywic poliestrowych. Umożliwiają one wyższą zawartość szkła w laminacie i osiągnięcie wyraźnie wyższych wytrzymałości laminatów, szczególnie wzdłuż pasm rowingu. Używane mogą być również do celów dekoracyjnych, filtracyjnych oraz do wyrobu specjalnej odzieży ochronnej. Tkaniny z udziałem rowingu teksturowanego produkowane są przede wszystkim z przeznaczeniem do wzmacniania mas bitumicznych w pokryciach dachowych. Zastosowane do laminatów pozwalają na eliminowanie mat ze wzmocnień kombinowanych i uzyskiwanie (przy małej ilości warstw) grubych laminatów o dużej odporności na delaminację, a ponadto o dużej udarności.

Atesty: Polski Rejestr Statków Lloyd’s Register of S hipping Germanischer Lloyd Det Norske Veritas

więcej

Rowingi

Rowing cięty produkowany jest ze szkła typu E, przez pocięcie równoległych pasm włókna ciągłego na odcinki 4,5 mm. Pocięte pasemka posiadają bardzo dobrą integralność, wysoki ciężar nasypowy oraz krótki czas przesypu, co zapewnia doskonałe warunki w procesie przetwórstwa. Włókna te są odporne na na zmianę koloru w podwyższonych temperaturach. Pasma cięte posiadają preparację aminosilanową i przeznaczone są do wzmacniania tworzyw termoplastycznych, głównie poliamidów, a także tworzyw fenolowych metodami wtrysku i wytłaczania.

więcej

Żywice poliestrowe polimal

Żywice poliestrowe POLIMAL

Nienasycone żywice poliestrowe – tworzywa chemoutwardzalne, przed utwardzeniem w postaci ciekłej, utwardzające się w temperaturze otoczenia po dodaniu przyśpieszacza (naftenian kobaltu) i inicjatora (nadtlenek metyloetyloketonu, nadtlenek benzoilu, nadtlenek heksanonu)

Zastosowanie:

Wylewki

Wylewki posadzkowe Epidian

Żywice epoksydowe – wylewki

Żywice epoksydowe są tworzywem, na bazie którego
wykonuje się najmocniej eksploatowane części każdego budynku, czyli
posadzki. Wykorzystano szczególnie własności tych żywic, a mianowicie:

 • dobrą przyczepność do podłoża,
 • dobrą wytrzymałość mechaniczną,
 • odporność na działanie wilgoci,
 • mały skurcz przy utwardzaniu.
Zastosowanie

więcej

Zalecane jest wykonywanie posadzek na podłożu betonowym w
obiektach budownictwa przemysłowego w tym również w branży żywnościowej
oraz użyteczności publicznej, a także w pomieszczeniach mieszkalnych na
przykład:

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych,
 • garaże, zajezdnie autobusowe,
 • pomieszczenia techniczne w biurach i szkołach,
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze,
 • łaźnie, pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia sterylne w zakładach farmaceutycznyc

System 601 – wylewka z wypełniaczami

Posadzka System 601 przeznaczona jest do stosowania
wewnątrz obiektów budownictwa użyteczności publicznej i budownictwa
przemysłowego, w tym również branży żywnościowej (hale fabryczne,
magazyny, hurtownie, chłodnie, pomieszczenia techniczne i socjalne).
Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na ciężkie obciążenia
wywołane ruchem pojazdów ogumionych.

Żywice epoksydowe - wylewki

System 561 – wylewka samopoziomująca.

System 561 - wylewka samopoziomująca

Posadzka system 561 przeznaczona jest do stosowania w
obiektach budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej, a
także w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jest to
dwuskładnikowa wylewana, barwna kompozycja posadzkowa o dużej
odporności mechanicznej i chemicznej

 • hale i korytarze w zakładach przemysłowych
 • garaże, zajezdnie autobusowe
 • pomieszczenia techniczne w biurach i szkołach
 • magazyny, mleczarnie, browary, zakłady spożywcze
 • łaźnie, pomieszczenia socjalne
 • pomieszczenia sterylne w zakładach farmaceutycznych.

System 664 – wylewka cienkopowłokowa

Posadzka system 664 przeznaczona jest do wykonywania
cienkich (0,15-0,5 mm) posadzek na podłożu betonowym w celu
zabezpieczenia betonu przed pyleniem oraz do uzyskania barwnych, trudno
ścieralnych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek
odpornych na działanie m.in. wody, ługów, benzyny, oleju napędowego.
Posadzki w systemie 664 mogą być narażone na lekkie obciążenia ze strony
pojazdów na ogumionych kołach.

System 664 – wylewka cienkopowłokowa

System 562 – posadzka antyelektrostatyczna

Przeznaczona jest do stosowania w obiektach, w których
istnieje zagrożenie wybuchowe i pożarowe, np.: hale produkcyjne,
malarnie, magazyny materiałów łatwo palnych itp. Zalecany jest także do
pomieszczeń w których wymagana jest posadzka nie gromadząca ładunków
elektrycznych.

Wygląd posadzki: Prawidłowo wykonana posadzka wg instrukcji powinna mieć równą, lekko matową powierzchnię o czarnej barwie.

Żywice epoksydowe - wylewki

Żywice epoksydowe

ŻYWICE EPOKSYDOWE – EPIDIAN

Żywice podstawowe

więcej Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.; Zakład Epoksydów produkują podstawowe żywice epoksydowe oraz kompozycje na ich bazie.

Podstawowe żywice epoksydowe to:

Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012 Epidian® 1, Epidian® 2, Epidian® 4,Epidian® 5, Epidian® 6.

Otrzymuje się je głównie przez kondensację dwuhydroksydwufenylopropanu z epichlorochydryną w środowisku alkalicznym lub w tzw. metodzie pośredniej zwanej również metodą stopową. Są niemodyfikowanymi żywicami stuprocentowymi (bez dodatków, tj. rozpuszczalników, rozcieńczalników, wypełniaczy itp.). W zależności od stosunków molowych substratów oraz parametrów kondensacji powstają poszczególne typy żywic różniące się między sobą wielkością cząsteczki oraz ilością reaktywnych grup epoksydowych i hydroksylowych. Wielkością charakterystyczną dla żywic epoksydowych jest tzw. liczba epoksydowa, która określa zawartość grup epoksydowych w 100g żywicy i ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia właściwej ilości utwardzacza. Małocząsteczkowe żywice epoksydowe typu Epidian® 2, Epidian® 4, Epidian® 5, Epidian® 6 są lepkimi cieczami,

Żywice wysokocząsteczkowe typu Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012, Epidian® 1 są ciałami stałymi.

Utwardzone żywice epoksydowe odznaczają się następującymi cennymi właściwościami:

 • minimalnym skurczem podczas utwardzania,
 • możliwością utwardzania w temperaturze pokojowej,
 • doskonałą przyczepnością do większości materiałów takich jak: metale, szkło, ceramika, drewno itp,
 • dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na działanie wielu czynników chemicznych,
 • doskonałymi właściwościami dielektrycznymi.

Podstawowe żywice epoksydowe dzięki tak korzystnemu zespołowi właściwości znalazły wiele zastosowań w formie niemodyfikowanej, jak również dzięki możliwościom modyfikacji stanowią bazę do przerobu na różne kompozycje, jak: kleje, kity i szpachlówki, lakiery, kompozycje do zalewania i impregnacji, wylewki posadzkowe.

Zastosowanie podstawowych żywic epoksydowych

więcej

Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012

Stosowane głównie do produkcji:

 • farb proszkowych nakładanych elektrostatycznie, stanowiących doskonałe pokrycie ochronne na różnego rodzaju elementy,
 • do wytwarzania chemoodpornych materiałów powłokowych

więcej

Epidian® 1

Stosowany do wytwarzania:

 • lakierów chemoodpornych do powlekania zbiorników i rurociągów,
 • lakierów elektroizolacyjnych dla tele- i radiotechniki,
 • klejów do metali utwardzanych na gorąco.
Epidian® 2

Stosowane w:

 • kompozycjach utwardzanych na gorąco, do celów elektrotechnicznych i konstrukcyjnych np.: do nasycania uzwojeń transformatorów, przekładni napięciowych maszyn elektrycznych, różnego rodzaju cewek,
 • produkcji izolatorów.
Epidian® 4

Stosowany do produkcji:

 • kitów,
 • spoiw,
 • kompozycji chemoodpornych stosowanych jako wykładziny posadzkowe i zbiorników,
 • mas wiążących chemoodporne kształtki ceramiczne i węglowe np.: przy wykładzinach ścian pomieszczeń narażonych na działanie mediów chemicznie agresywnych.
Epidian® 5, Epidian® 6

Stosowane do wytwarzania:

 • różnego rodzaju chemoodpornych lakierów i emalii bezrozpuszczalnikowych,
 • spoiw i syciw,
 • klejów utwardzanych na zimno przeznaczonych do: łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwadzalnych,
 • zalewania i impregnacji,
 • kompozycji epoksydowych mających zastosowanie przy wytwarzaniu laminatów epoksydowo — szklanych do celów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych, do wytwarzania mas posadzkowych.

więcej

Żywice modyfikowane

Kleje, syciwa, zalewy, spoiwa

więcej

Posadzki, powłoki chemoodporne

PRODUKTY POSIADAJĄ ATEST PZH ORAZ DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Żywice epoksydowe są tworzywem, na bazie którego wykonuje się najmocniej eksploatowane części każdego budynku, czyli posadzki. Wykorzystano szczególnie własności tych żywic, a mianowicie:

 • dobrą przyczepność do podłoża,
 • dobrą wytrzymałość mechaniczną,
 • odporność na działanie wilgoci,
 • mały skurcz przy utwardzaniu.

więcej

Systemy posadzkowe:

System 601 – wylewka z wypełniaczami; System 561 – wylewka samopoziomująca System; 664 – wylewka cienkopowłokowa; System 562 – wylewka antyelektrostatyczna

Kity i szpachle

Epidian® 430

Do układania wykładzin chemoodpornych z płytek lub kształtek kwasoodpornych w obiektach przemysłowych, do kotwienia elementów w betonie.

więcej

Lakiery epoksydowe

PRODUKTY POSIADAJĄ ATEST PZH

więcej